Inne media

W naszej ofercie posiadamy również możliwość zamieszczenia swojej reklamy w lokalnej prasie oraz portal informacyjnych.